Promocja! Farba dekoracyjna ABC Riflessi -20%

§ 1.

Firma HENSFORT Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu przy ul. Nestora 1 wpisana jest przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000076526, nr NIP 795-22-33-643, nr REGON 650218342, zwana dalej Sprzedawcą.

 

§ 2.

Towary widoczne na stronach www.rzeczgustu.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są one zaproszeniem do składania ofert kupna (zgodnie z art. 71 k.c.).

 

§ 3.

Kupujący składa ofertę kupna towarów przez stronę www.rzeczgustu.pl  Oferty kupna towarów Kupujący może składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Po złożeniu oferty kupna towarów Kupujący otrzymuje automatyczną wiadomość potwierdzającą złożenie oferty kupna towarów.

 

§ 4.

Sprzedawca rozpatruje oferty zakupu towarów od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 14.00. Oferty składane od poniedziałku do czwartku po godzinie 14.00 będą rozpatrywane dnia następnego po godzinie 8.00, a oferty składane w piątek po godz. 14.00, w sobotę i w niedzielę będą rozpatrywane w poniedziałek po godz. 8.00.
Oferty składane w dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą w najbliższym dniu roboczym po godz. 8.00.

 

§ 5.

Sprzedawca przystąpi do wykonania umowy, co jest równoznaczne z zawarciem umowy, niezwłocznie pod warunkiem, że towar jest dostępny u Sprzedawcy lub u dostawców Sprzedawcy. W przypadku niedostępności towarów objętych ofertą kupna towarów Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie i podejmie decyzję w jaki sposób w przystąpić do wykonania umowy (wydłużyć czas oczekiwania, anulować część lub całość oferty kupna towarów).

 

§ 6.

Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 

§ 7.

Wszystkie towary widoczne na stronach internetowych Sprzedawcy objęte są gwarancją producenta.

 

§ 8.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe i niezgodne z przeznaczeniem używanie zakupionych u sprzedawcy towarów ani za skutki błędnej interpretacji dołączonych do towarów ulotek.

 

§ 9.

Sprzedawca wysyła towary tylko na terenie Polski.

 

§ 10.

Dostarczenie towarów do kupującego nastąpi przez firmę kurierską DHL bądź TNT, w zależności od gabarytów przesyłki.

 

§ 11.

Kupujący może wybrać następujące sposoby płatności za towary i przesyłkę:
a) Pobranie - płaci się gotówką kurierowi który dostarcza przesyłkę w chwili dostarczenia przesyłki
b) Przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy - płaci się po otrzymaniu od Sprzedawcy e-maila o przygotowaniu przesyłki do wysłania i zawierającego nr rachunku bankowego Sprzedawcy.
W przypadku wybrania sposobu płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy przesyłka wysyłana jest po potwierdzeniu przez bank wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Sprzedawcy.
c) Systemem płatności payU - bezpośrednio po złożeniu zamówienia, klient jest przekierowywany do wybranego przez siebie banku w celu dokonania płatności. Po wykonaniu przelewu w ciągu 10 minut Sprzedawca otrzymuje potwierdzenie wpłaty należności, co znacznie przyśpiesza realizację zamówienia.

 

§ 12.

Do każdej przesyłki dołączana jest faktura VAT.

 

§ 13.

Jeśli wartość towarów będących przedmiotem oferty kupna towarów przekroczy 400 zł, Sprzedawca poniesie koszty przesyłki kurierskiej. Uwaga! Zapis ten ma zastosowanie wyłącznie w przypadku przesyłek o długości do 2m.

 

§ 14.

Koszty dostawy towarów przesyłką kurierską, które ponosi Kupujący wynoszą 35 zł., w przypadku paczek z asortymentem nie przekraczających 2 metrów,  lub 45 zł w przypadku przesyłek niestandardowych (długość ponad 2m.) Podane koszty dotyczą jednego opakowania. Jeżeli gabaryty zamawianego towaru wykluczają spakowanie towaru w jeden karton (np. duża rozeta i listwy styropianowe) Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie telefonicznie lub drogą meilową celem ustalenia rzeczywistego kosztu transportu.

 

§ 15.

Zgodnie z Art. 7. 1. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Jest to możliwe gdy towary nie były używane ani w żaden sposób zniszczone.
Zwroty proszę kierować na adres:

Sklep internetowy "Rzecz Gustu"
HENSFORT Sp. z o.o.
ul. Nestora 1
37-700 Przemyśl

 

§ 16.

Reklamacje. Jeśli po otrzymaniu przesyłki Kupujący stwierdzi uszkodzenie mechaniczne powstałe podczas dostawy lub ślady otwierania przesyłki Kupujący powinien zgłosić to kurierowi dostarczającemu przesyłkę i wypełnić odpowiedni protokół. Jeśli w przesyłce będą towary niezgodne z ofertą zakupu towarów lub uszkodzone Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie z nr: 016 678 56 13, lub e-mailem na adres: z.kopanski@hensfort.pl
W przypadku uzasadnionej reklamacji towar reklamowany zostanie wymieniony na prawidłowy, pełnowartościowy. W przypadku uzasadnionej reklamacji koszty odesłania towaru reklamowanego zostaną zwrócone Kupującemu przez Sprzedawcę. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

§ 17.

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, w zakresie w jakim wynika to z obowiązujących przepisów, niniejszym informujemy Państwa jako naszych klientów:

 

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HENSFORT Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu przy ulicy Nestora 1,
  • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z:
  • wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym np. przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym dochodzenie ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT, Klient Administratora oraz podwykonawcy Administratora wykonujący usługi na jego rzecz.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania umowy, a po jej zakończeniu będą przechowywane przez okres wynikający ze szczególnych przepisów prawa (m.in. prawa podatkowego).
  • Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia danych.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy z Administratorem.

 

We wszelkich nieuregulowanych tym regulaminem sprawach obowiązują odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 

Newsletter
Zobacz nas na FB
Dodano do koszyka