POLITYKA PRYWATNOŚCI

 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH („POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY WWW.RZECZGUSTU.EU”)

Celem opracowania niniejszego dokumentu jest wytyczenie zasad i wymagań w zakresie ochrony danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez Hensfort Spółka   z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Przemyślu, która to Spółka stosuje wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane przez użytkowników Serwisu dane osobowe były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem danych. Odpowiednimi działaniami użytkownicy mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa swoich danych osobowych w Internecie poprzez zmianę często hasła oraz  stosowanie w nich kombinacji liter i cyfr. Przesyłanie informacji przez Internet nie jest do końca bezpieczne; związane z tym ryzyko występuje powszechnie w całej sieci i nie dotyczy konkretnie naszych usług. Wszelkich czynności przesyłania dokonują Państwo na własne ryzyko.  Klienci powinni zabezpieczyć się przed nieuprawnionym dostępem do  hasła i urządzenia komputerowego. Należy zamknąć przeglądarkę po zakończeniu sesji, gdyż pomoże to Państwu zabezpieczyć się przed dostępem innych osób do danych osobowych w przypadku dzielenia się swoim urządzeniem komputerowym lub używania urządzenia komputerowego w miejscu publicznym.

  1. Administratorem Państwa danych osobowych, podanych przez Państwa w związku                                   z korzystaniem z określonych funkcjonalności serwisu www.rzeczgustu.eu jest Hensfort Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Przemyślu przy ul. Przemysłowej 1, 37-700 Przemyśl wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem KRS: 0000076526, nr NIP 7952233 643, nr REGON 650218342
  2. Prywatność Klientów

Podczas kontaktów z Klientem będziemy przetwarzać  dane osobowe. Dane osobowe obejmują wszelkie informacje, dzięki którym można zidentyfikować Klienta jako konkretną osobę: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu. Państwa dane osobowe zostaną przez nas wykorzystane zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami związanymi z ochroną danych                                  i prywatnością,  w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego                                  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych                    w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako ogólne rozporządzenie               o ochronie danych lub RODO).

  1. Serwis korzysta z plików cookie, które stanowią pliki informacji przechowywane lokalnie na komputerze osoby korzystające z Serwisu i korzystającej w jego ramach z oferowanych usług. Używanie cookies umożliwia Hensfort dostosowanie świadczonych usług                              i prezentowanych treści do indywidualnych zainteresowań, wymagań i potrzeb osoby korzystającej z Serwisu. Cookies wykorzystywane są także w celach statystycznych mających obrazować sposób korzystania z Serwisu przez korzystające osoby. Osoby korzystające z Serwisu posiadają możliwość wyłączenia (zablokowania) w swojej przeglądarce opcji przyjmowania cookies, poprzez zmianę ustawień przeglądarki, co ogranicza jednak zakres funkcjonalności Serwisu, a w rezultacie prowadzić może do niewłaściwego jego funkcjonowania.
  2. Dane zbierane od korzystających z serwisu: podczas rejestracji w Serwisie: imię                               i nazwisko; adres pocztowy; (ulica, numer domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu komórkowego, hasło.
  3. Dane kontaktowe Klientów są niezbędne  do zrealizowania zamówienia. Mogą Państwo przeglądać naszą stronę, nie udostępniając nam żadnych wymienionych wyżej informacji.                           W sytuacji kiedy będą Państwo chcieli zł
Newsletter
Zobacz nas na FB
Dodano do koszyka